Bestuur

AANWIJZING : door op de naam van een bestuurslid te klikken kan men een email bericht naar hem of haar versturen.

Samenstelling bestuur:

Voorzitter:
Dhr. G.C.Naessens
Frisostraat 5
4561 JC Hulst
0114-314025

Secretaresse:
Mevr. C.Everaert
Van Sassenstraat 8
4561 ZZ Hulst
0114-310558

Penningmeester:
Dhr. A.d'Hondt
Stationsweg 9a
4561 GB Hulst
0114-315865
Bank:NL21ABNA 0816730288

Competitieleider:

Dhr. R.R.de Bruijne
Poorterslaan 115
4561 ZM Hulst
0114-316646

Ass.Competitieleider:
Dhr. J.van der Heijden
Saxhavenstraat 36
4561 HC Hulst
0114-314235